VincentMax 对 罗杰杜彼圆桌骑士系列RDDBEX1025的评论

2022-05-17 23:58

VincentMax:

[推荐] 罗杰杜彼圆桌骑士系列RDDBEX1025
最新款圆桌骑士陀飞轮,首款带陀飞轮的圆桌骑士,真的霸气👍
评论
罗杰杜彼
圆桌骑士
RDDBEX1025
  • 品牌:罗杰杜彼
  • 系列:圆桌骑士
  • 性别:男士
  • 表径:45
  • 机芯:RD 115
  • 材质:18k玫瑰金
  • 价格:¥4175000

详细消息>>