Jesko 对 里查德米尔男士系列RM 056 FELIPE MASSA的评论

2022-05-15 17:49

Jesko:

[推荐] 里查德米尔男士系列RM 056 FELIPE MASSA
最强RM!056!
评论
里查德米尔
男士
RM 056 FELIPE MASSA
  • 品牌:里查德米尔
  • 系列:男士
  • 性别:男士
  • 表径:50.50*42.70
  • 机芯:RMCC1
  • 材质:蓝宝石/5级钛花键螺钉/不锈钢耐磨垫圈
  • 价格:¥14202000

详细消息>>