shnhb0102 对 积家地球物理天文台系列8108420的评论

2019-08-12 10:01

shnhb0102:

[推荐] 积家地球物理天文台系列8108420
那个24时区 定好位以后会随着时间走而自动旋转吗?
评论
积家
地球物理天文台
8108420
  • 品牌:积家
  • 系列:地球物理天文台
  • 性别:男士
  • 表径:41.6
  • 机芯:772
  • 材质:精钢
  • 价格:¥111000

详细消息>>