luxiaoliang1220 对 IWC万国表柏涛菲诺系列IW510106的评论

2021-04-05 18:53

luxiaoliang1220:

[不推荐] IWC万国表柏涛菲诺系列IW510106
质量非常差,我买了两个月就坏了,返回售后还让我自费维修
评论
IWC万国表
柏涛菲诺
IW510106
  • 品牌:IWC万国表
  • 系列:柏涛菲诺
  • 性别:男士
  • 表径:45
  • 机芯:59210
  • 材质:精钢
  • 价格:¥75900

详细消息>>